Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

kierownik ośrodka dla młodzieży

Description

Code

1344.1.2

Description

Kierownicy ośrodków dla młodzieży planują i nadzorują działania ośrodków dzieci i młodzieży, które świadczą usługi w zakresie opieki i doradztwa. Oceniają oni potrzeby młodzieży w społeczności, opracowują i wdrażają metody pedagogiczne oraz opracowują programy poprawy opieki nad młodzieżą w ośrodku.

Etykieta synonimiczna

animator czasu wolnego młodzieży

kierownik domu kultury

kierownik ośrodka kultury

pracownik młodzieżowy

pracownik socjalny

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności