Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

inżynier budownictwa wodnego

Description

Code

2142.1.11

Description

Inżynierowie budownictwa wodnego badają i rozwijają metody zaopatrzenia w czystą wodę, uzdatnianie wody oraz zapobieganie i reagowanie na szkody powodziowe. Badają oni zapotrzebowanie na wodę w danym miejscu i opracowują metody umożliwiające zaspokojenie tych potrzeb, takie jak tworzenie i opracowywanie projektów dotyczących zarządzania zasobami wodnymi, takimi jak oczyszczalnie ścieków, rurociągi, systemy pomp, systemy nawadniania lub systemy odwadniające oraz inne systemy zaopatrzenia w wodę. Inżynierowie budownictwa wodnego również zapewniają prawidłową instalację tych systemów na placach budowy. Inżynierowie budownictwa wodnego również utrzymują, naprawiają i budują struktury kontrolujące źródła wody, takie jak mosty, kanały i zapory.

Etykieta synonimiczna

inżynier inżynierii środowiska - gospodarka wodna i hydrologia

inżynier inżynierii środowiska - systemy wodociągowe i kanalizacyjne

inżynier wodny

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności