Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

inżynier budownictwa wodnego

Description

Code

2142.1.11

Description

Inżynierowie budownictwa wodnego badają i rozwijają metody zaopatrzenia w czystą wodę, uzdatnianie wody oraz zapobieganie i reagowanie na szkody powodziowe. Badają oni zapotrzebowanie na wodę w danym miejscu i opracowują metody umożliwiające zaspokojenie tych potrzeb, takie jak tworzenie i opracowywanie projektów dotyczących zarządzania zasobami wodnymi, takimi jak oczyszczalnie ścieków, rurociągi, systemy pomp, systemy nawadniania lub systemy odwadniające oraz inne systemy zaopatrzenia w wodę. Inżynierowie budownictwa wodnego również zapewniają prawidłową instalację tych systemów na placach budowy. Inżynierowie budownictwa wodnego również utrzymują, naprawiają i budują struktury kontrolujące źródła wody, takie jak mosty, kanały i zapory.

Etykieta synonimiczna

inżynier inżynierii środowiska - gospodarka wodna i hydrologia

inżynier inżynierii środowiska - systemy wodociągowe i kanalizacyjne

inżynier wodny

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności