Skip to main content

Show filters

Hide filters

przewidywać ryzyko organizacyjne

Description

Description

Analizować operacje i działania przedsiębiorstwa w celu oceny ich skutków i możliwego ryzyka oraz opracowywać odpowiednie strategie w celu rozwiązania tych problemów.