Skip to main content

Show filters

Hide filters

przygotowywać kampanie crowdfundingowe

Description

Description

Planować w wymiarze cyfrowym działania w zakresie pozyskiwania funduszy na realizację projektów przy wykorzystaniu platform crowdfundingowych. Polega to na tworzeniu profili na platformach crowdfundingowych, opracowywaniu atrakcyjnych materiałów wideo na temat projektów, przedstawianiu celów kampanii, monitorowaniu budżetów, utrzymywaniu kontaktów z darczyńcami, korzystaniu z mediów społecznościowych itp.

Powiązania