Skip to main content

Show filters

Hide filters

przepisy o ochronie środowiska w rolnictwie i leśnictwie

Description

Description

Znajomość prawodawstwa, polityk i zasad w zakresie środowiska odnoszących się do rolnictwa i leśnictwa. Świadomość wpływu lokalnych procedur i praktyk rolniczych na środowisko. Środki mające na celu dostosowanie produkcji do nowych przepisów i polityk dotyczących środowiska.