Skip to main content

Show filters

Hide filters

techniki wizualnej prezentacji

Description

Description

Techniki prezentacji wizualnej i interakcji, takie jak histogramy, wykresy punktowe, wykresy powierzchni, mapy drzewa i wykresy współrzędnych równoległych, które można wykorzystać do przedstawienia danych o charakterze abstrakcyjnym i nieliczbowym, w celu lepszego zrozumienia tych informacji przez ludzi.

Etykieta synonimiczna

graficzne przedstawianie informacji

infografika

metody wizualnej prezentacji danych

techniki wizualnej prezentacji danych

wizualizacja informacji

Powiązania