Skip to main content

Show filters

Hide filters

przeprowadzać testy wytrzymałości fizycznej na modelach

Description

Description

Przeprowadzać testy modeli produktów, aby przeanalizować zdolność produktów do znoszenia temperatury, obciążeń, ruchu, wibracji i innych czynników.