Skip to main content

Show filters

Hide filters

obsługiwać oprogramowanie 2D służące do wspomaganego komputerowo projektowania obuwia

Description

Description

Potrafić odczytywać i interpretować specyfikację projektu w celu przeniesienia wirtualnych modeli 3D, rysunków i szkiców ręcznych ze środowiska 2D w oprogramowaniu CAD. Spłaszczać i pracować z cyfrowymi powłokami. Stosować skanery i tablety. Tworzyć, dostosowywać i modyfikować projekty 2D wszystkich wzorów, w tym specyfikacji technicznych, dla różnych typów konstrukcji obuwia za pomocą systemów CAD 2D. Oceniać i wykonywać zagnieżdżenie. Tworzyć arkusze techniczne.