Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

umiejętności i kompetencje w zakresie myślenia

Description

Description

Umiejętności i kompetencje dotyczące zdolności stosowania procesów umysłowych polegających na gromadzeniu, przetwarzaniu, analizowaniu, syntetyzowaniu lub ocenianiu informacji uzyskanych lub powstałych w wyniku obserwacji, doświadczenia, refleksji, rozumowania lub komunikacji. Obejmują one umiejętność oceny i wykorzystywania różnego rodzaju informacji do planowania działań, osiągania celów, rozwiązywania problemów, radzenia sobie z różnymi kwestiami oraz wykonywania złożonych zadań w sposób rutynowy i nowatorski.