Skip to main content

Show filters

Hide filters

analizować wyniki finansowe przedsiębiorstwa

Description

Description

Na podstawie rachunków, rejestrów, sprawozdań finansowych i informacji zewnętrznych dotyczących rynku, analizować wyniki przedsiębiorstwa w sprawach finansowych w celu określenia działań na rzecz poprawy, które mogłyby zwiększyć zysk.

Powiązania