Skip to main content

Show filters

Hide filters

organizować audyty

Description

Description

Organizować systematyczne badanie ksiąg, rachunków, dokumentów i bonów w celu ustalenia, w jakim stopniu sprawozdania finansowe przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji, oraz w celu zapewnienia, że księgi rachunkowe są właściwie prowadzone zgodnie z wymogami prawa.