Skip to main content

Show filters

Hide filters

kierować się kodeksem etycznego postępowania

Description

Description

Wykonywać czynności w miejscu pracy zgodnie z przyjętymi zasadami etyki, w tym uczciwości, przejrzystości i bezstronności w praktyce zawodowej i zachowaniach wobec innych osób.

URI pojęcia

Status

released