Skip to main content

Show filters

Hide filters

przeprowadzać konserwację samolotów

Description

Description

Przeprowadzanie inspekcji i przeglądów części statków powietrznych zgodnie z procedurami i dokumentacją utrzymania oraz wykonywanie prac naprawczych w celu naprawy problemów funkcjonalnych i pogorszenia stanu.

Etykieta synonimiczna

przeprowadzać konserwację statków powietrznych

Powiązania