Skip to main content

Show filters

Hide filters

definiować architekturę oprogramowania

Description

Description

Tworzyć i dokumentować strukturę oprogramowania, w tym komponentów, sprzęgów i interfejsów. Zapewniać wykonalność, funkcjonalność i kompatybilność z istniejącymi platformami.

Etykieta synonimiczna

definiować architekturę aplikacji

definiować architekturę programu

określać architekturę oprogramowania

projektować architekturę oprogramowania