Skip to main content

Show filters

Hide filters

posługiwać się interfejsem właściwym dla danej aplikacji

Description

Description

Znajomość i stosowanie interfejsów typowych dla aplikacji lub przypadku użycia.

Powiązania