Skip to main content

Show filters

Hide filters

udzielać zwierzętom pierwszej pomocy

Description

Description

Udzielać pierwszej pomocy w celu zapobieżenia pogorszeniu się stanu, cierpieniu i bólowi do czasu uzyskania pomocy weterynaryjnej. Przed udzieleniem pierwszej pomocy przez weterynarza pierwsza pomoc musi być zapewniona przez osobę niebędącą weterynarzem. Oczekuje się, że takie osoby udzielające pierwszej pomocy jak najszybciej uzyskają pomoc weterynarza.

Scope note

Administer emergency treatment to prevent deterioration of the condition, suffering and pain until veterinary assistance can be sought.