Skip to main content

Show filters

Hide filters

realizować programy opieki nad dziećmi

Description

Description

Wykonywać działania z dziećmi zgodnie z ich potrzebami fizycznymi, emocjonalnymi, intelektualnymi i społecznymi, używając odpowiednich narzędzi i sprzętu, aby ułatwić interakcję i uczenie się.