Skip to main content

Show filters

Hide filters

przepisy prawne dotyczące zatrudnienia

Description

Description

Prawo pośredniczące w relacjach między pracownikami a pracodawcami. Dotyczy on praw pracowników w pracy, które mają znaczenie wiążące dla umowy o pracę.

Powiązania