Skip to main content

Show filters

Hide filters

umiejętności i kompetencje społeczne i komunikacyjne

Description

Description

Umiejętności i kompetencje związane ze zdolnością do pozytywnego i produktywnego nawiązywania interakcji z innymi osobami. Przejawia się to w skutecznym i empatycznym przekazywaniu pomysłów, koordynowaniu własnych celów i działań z celami i działaniami innych osób oraz działaniu w sposób zorganizowany zgodnie z wartościami, dbaniu o dobre samopoczucie i postępy innych oraz pełnieniu roli lidera.

URI pojęcia

Status

released