Skip to main content

Show filters

Hide filters

pomagać klientom o specjalnych potrzebach

Description

Description

Pomagać klientom o specjalnych potrzebach zgodnie z odpowiednimi wytycznymi i specjalnymi normami. Rozpoznawać ich potrzeby i, jeśli to konieczne, właściwie na nie reagować.

Etykieta synonimiczna

obsługiwać uczestników o specjalnych potrzebach

reagować odpowiednio w obecności osób stosujących wsparcie osobiste

dawać porady osobom o specjalnych potrzebach

reagować odpowiednio w obecności ludzi stosujących wsparcie osobiste

pomagać klientom niepełnosprawnym

zapewniać porady dla osób o specjalnych potrzebach

pomagać gościom o specjalnych potrzebach