Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

wprowadzać zasady ładu korporacyjnego

Description

Description

Stosować zbiór zasad i mechanizmów, za pomocą których organizacja jest zarządzana i kierowana, ustanawiać procedury informacji, kontrolować przepływ i podejmować decyzje, rozdzielać uprawnienia i obowiązki między działami i osobami, określać cele korporacyjne oraz monitorować i oceniać działania i wyniki.