Skip to main content

Show filters

Hide filters

identyfikować zagrożenia dla systemów ICT

Description

Description

Stosować metody i techniki w celu zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa, naruszeń bezpieczeństwa i czynników ryzyka, wykorzystując narzędzia ICT do badania systemów ICT, analizy ryzyka, podatności na zagrożenia i zagrożeń oraz oceny planów awaryjnych.

Etykieta synonimiczna

analizować zagrożenia dla systemów ICT

identyfikować ryzyko związane z bezpieczeństwem ICT

identyfikować zagrożenia dla komponentów ICT

modelować zagrożenia dla systemów ICT

przewidywać zagrożenia dla systemów ICT