Skip to main content

Show filters

Hide filters

analizează riscul financiar

Description

Description

Identifică și analizează riscurile care ar putea avea un impact financiar asupra unei organizații sau a unei persoane, cum ar fi riscul de credit și riscul de piață, și propune soluții pentru acoperirea acestor riscuri.

Relații