Skip to main content

Show filters

Hide filters

analizirati finančno tveganje

Description

Description

Opredeliti in analizirati tveganja, ki bi lahko vplivala na organizacijo ali posameznike, kot so kreditna in tržna tveganja, ter predlagati rešitve za kritje teh tveganj.

Razmerja