Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

ošetrovateľ zvierat/ošetrovateľka zvierat

Description

Code

5164.1

Description

Ošetrovatelia zvierat zabezpečujú každodennú starostlivosť o nehospodárske zvieratá, ktorá zahŕňa kŕmenie, napájanie, čistenie, cvičenie a obohacovanie, výcvik a monitorovanie zdravia a dobrých životných podmienok zvierat v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Alternatívne označenie

chovateľka zvierat

chovateľ zvierat

opatrovateľka zvierat

opatrovateľ zvierat

ošetrovateľka v zoo

ošetrovateľka zvierat

ošetrovateľ v zoo

ošetrovateľ zvierat

pracovník v útulku

pracovníčka v útulku

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept