Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vysokoškolský pedagóg/vysokoškolská pedagogička v odbore sociológia

Description

Code

2310.1.38

Description

Vysokoškolskí pedagógovia v odbore sociológia sú profesori, učitelia alebo prednášajúci, ktorí vzdelávajú študentov, ktorí získali diplom o absolvovaní vyššieho sekundárneho vzdelania, vo vlastnom odbore špecializácie, v odbore sociológia, ktorý má prevažne akademický charakter. Pracujú s asistentmi univerzitného výskumu a pedagogickými asistentmi pri príprave prednášok a skúšok, pri posudzovaní študentských prác a skúšok a pri konzultáciách so študentmi o hodnotení a spätnej väzbe. Takisto vedú akademický výskum v oblasti sociológie, zverejňujú svoje zistenia a nadväzujú kontakty s ostatnými kolegami z univerzít.

Alternatívne označenie

vysokoškolská pedagogička v odbore sociológia

vysokoškolský pedagóg v odbore sociológia

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept