Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

archeológ/archeologička

Description

Code

2632.2

Description

Archeológovia skúmajú a študujú minulé civilizácie a osídlenia prostredníctvom zbierania a preskúmavania zvyškov materiálu. Analyzujú širokú škálu záležitostí, ako sú systémy hierarchie, lingvistika, kultúra a politika na základe skúmania objektov, štruktúr, fosílií, relikvií a artefaktov, ktoré po sebe tieto národy zanechali, a vyvodzujú závery. Archeológovia využívajú rôzne medziodborové metódy, ako je stratigrafia, typológia, 3D analýza, matematika a modelovanie.

Alternatívne označenie

archeológ

archeologička

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept