Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

technický kreslič plavidiel/technická kreslička plavidiel

Description

Code

3118.3.10

Description

Technickí kresliči plavidiel menia návrhy námorných inžinierov na technické výkresy, pričom zvyčajne používajú softvér. Vo výkresoch sú zahrnuté rozmery, spôsoby upevnenia a montáže a iné špecifikácie používané pri výrobe všetkých druhov plavidiel od rekreačných lodí cez námorné lode až po ponorky.

Alternatívne označenie

technický kreslič plavidiel

technická kreslička plavidiel

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept