Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

inšpektor/inšpektorka bezpečnosti práce

Description

Code

3359.7

Description

Inšpektori bezpečnosti práce kontrolujú vykonávanie a uplatňovanie pracovných noriem a politík na pracovisku. Poskytujú rady zamestnávateľom i zamestnancom, ako zlepšiť vykonávanie politík a právnych predpisov, zabezpečujú dodržiavanie právnych predpisov, rovnosti a pracovných práv. Predkladajú správy a komunikujú so štátnymi orgánmi.

Alternatívne označenie

inšpektor bezpečnosti práce

inšpektorka bezpečnosti práce

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept