Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

veľkoobchodný sprostredkovateľ/veľkoobchodná sprostredkovateľka v oblasti elektronických a telekomunikačných zariadení a ich dielov

Description

Code

3324.4.11

Description

Veľkoobchodní sprostredkovatelia v oblasti elektronických a telekomunikačných zariadení a ich dielov poskytujú poradenstvo potenciálnym veľkoobchodným odberateľom a dodávateľom a zosúlaďujú ich potreby. Uzatvárajú obchody zahŕňajúce veľké množstvá tovaru.

Alternatívne označenie

veľkoobchodná sprostredkovateľka v oblasti elektronických a telekomunikačných zariadení a ich dielov

veľkoobchodný sprostredkovateľ v oblasti elektronických a telekomunikačných zariadení a ich dielov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept