Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

technik/technička vykonávajúca prenos zvieracieho embrya

Description

Code

3240.2.2

Description

Technici vykonávajúci prenos zvieracieho embrya pomáhajú a poskytujú podporu pri prenose embrya pod veterinárnym dohľadom v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Alternatívne označenie

laborantka vykonávajúca prenos zvieracieho embrya

laborant vykonávajúci prenos zvieracieho embrya

technik vykonávajúci prenos zvieracieho embrya

technička vykonávajúca prenos zvieracieho embrya

veterinárna laborantka

veterinárna technička

veterinárny laborant

veterinárny technik

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept