Skip to main content

Show filters

Hide filters

pomocný pracovník/pomocná pracovníčka pri výstavbe a údržbe inžinierskych stavieb

Description

Code

9312.1

Description

Pomocní pracovníci pri výstavbe a údržbe inžinierskych stavieb vykonávajú úlohy týkajúce sa čistenia a prípravy stavenísk na stavebné projekty. To zahŕňa prácu na výstavbe a údržbe ciest, železníc a priehrad.

Alternatívne označenie

pomocná pracovníčka pri výstavbe a údržbe inžinierskych stavieb

pomocný pracovník pri výstavbe a údržbe inžinierskych stavieb

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept