Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

manažér/manažérka vzťahov s investormi

Description

Code

2412.6.4

Description

Manažéri vzťahov s investormi šíria investičnú stratégiu spoločnosti a monitorujú reakcie investičnej spoločnosti na ňu. Na zabezpečenie transparentnej komunikácie s väčším spoločenstvom používajú odborné znalosti v oblasti marketingu, financií, komunikácií a bezpečnosti. Odpovedajú na otázky akcionárov a investorov vo vzťahu k finančnej stabilite, zásobám alebo podnikovým politikám.

Scope note

Includes people working in public relations departments. Includes people working with larger companies' relations with shareholders and investors through marketing and communication.

Alternatívne označenie

manažérka vzťahov s investormi

manažér vzťahov s investormi

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept