Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

procesný metalurg/procesná metalurgička

Description

Code

2146.5.2

Description

Procesní metalurgovia skúmajú vlastnosti rúd vrátane medených, niklových a železných rúd a vlastnosti rôznych kovov a zliatin. 

Alternatívne označenie

procesná metalurgička

procesný metalurg

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept