Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

asistent/asistentka sociálnej práce

Description

Code

3412.5

Description

Asistenti sociálnej práce sú odborníkmi z praxe, ktorí presadzujú sociálnu zmenu a rozvoj, sociálnu súdržnosť, nezávislosť a slobodnú vôľu ľudí. Spolupracujú s jednotlivcami, rodinami, skupinami, organizáciami a komunitami a pomáhajú pri poskytovaní rôznych foriem terapie a poradenstva, skupinovej a komunitnej práce. Asistenti sociálnej práce asistujú riadiacemu personálu, pomáhajú klientom pri uplatňovaní nároku na dávky, pri využívaní komunitných zdrojov, pri hľadaní zamestnania a odbornej prípravy, pri získavaní právneho poradenstva a spolupracujú s inými oddeleniami miestnych orgánov. Spolupracujú so sociálnymi pracovníkmi.

Alternatívne označenie

asistentka sociálnej práce

asistent sociálnej práce

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept