Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

špecialista/špecialistka na oceňovanie podnikov

Description

Code

2412.1

Description

Špecialisti na oceňovanie podnikov vykonávajú oceňovanie podnikateľských subjektov, akcií a iných cenných papierov a nehmotných aktív s cieľom pomôcť svojim klientom v strategických rozhodovacích postupoch, ako sú fúzie a akvizície, súdne spory, konkurzné konanie, dodržiavanie daňových predpisov a všeobecná reštrukturalizácia spoločností.

Alternatívne označenie

špecialista na oceňovanie podnikov

špecialista na stanovenie hodnoty podnikov

špecialistka na oceňovanie podnikov

špecialistka na stanovenie hodnoty podnikov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept