Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

vedec v oblasti zverolekárstva

Description

Code

2250.9

Description

Vedec v oblasti zverolekárstva vyvíja a vykonáva výskum zvieracích modelov, porovnáva základnú biológiu rôznych zvierat a uplatňuje zistenia z tohto výskumu na rôznych živočíšnych druhoch vrátane človeka.

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept