Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

riadiaci pracovník/riadiaca pracovníčka žrebčína

Description

Code

6121.2

Description

Riadiaci pracovníci žrebčínov majú na starosti bežnú prevádzku žrebčínov vrátane riadenia zamestnancov, starostlivosti o kone, všetkých aspektov ochrany zdravia a bezpečnosti a kontaktu so zákazníkmi a majiteľmi.

Alternatívne označenie

manažérka podniku na chov koní

vedúca žrebčinca

manažér žrebčína

manažérka žrebčína

riadiaca pracovníčka žrebčína

manažér podniku na chov koní

vedúci žrebčinca

riadiaci pracovník žrebčína

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept