Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

rádiologický technik/rádiologická technička v nukleárnej medicíne

Description

Code

2269.8.2

Description

Rádiologickí technici v nukleárnej medicíne pripravujú a vykonávajú skúšky nukleárnej medicíny, následné spracovanie a liečbu širokou škálou zariadení a techník využívajúcich röntgenové lúče, zobrazovanie magnetickou rezonanciou a rádioaktívne lieky.

Alternatívne označenie

rádiologický technik v nukleárnej medicíne

rádiologická technička v nukleárnej medicíne

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept