Skip to main content

Show filters

Hide filters

prispievať ku kontinuite zdravotnej starostlivosti

Description

Description

Prispievať k poskytovaniu koordinovanej a nepretržitej zdravotnej starostlivosti.

Vzťahy

URI – koncept