Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

colný úradník/colná úradníčka

Description

Code

3351.1

Description

Colní úradníci bojujú proti dovozu nelegálneho tovaru, strelných zbraní, drog alebo iných nebezpečných alebo nelegálnych tovarov a predmetov a zároveň kontrolujú zákonnosť tovarov a predmetov prevážaných cez vnútroštátne hranice. Sú to vládni úradníci, ktorí prostredníctvom kontroly dokumentov zabezpečujú dodržiavanie vstupných kritérií a colných predpisov a dohliadajú na riadne platenie colných daní.

Scope note

Excludes customs and excise officer.

Alternatívne označenie

colná úradníčka

colný úradník

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept