Skip to main content

Show filters

Hide filters

výstavný technik/výstavná technička

Description

Code

3433.1

Description

Výstavní technici sú školené osoby, ktoré pracujú s vystavovanými predmetmi priamo v múzeách a umeleckých galériách. V súčinnosti s registrátormi výstav, správcami zbierok, reštaurátormi, konzervátormi a kurátormi dohliadajú na bezpečnú manipuláciu s výstavnými predmetmi. Medzi ich úlohy patrí balenie a rozbaľovanie umeleckých predmetov, príprava a rozoberanie výstav, presúvanie umeleckých diel v múzeu a depozitároch.

Alternatívne označenie

výstavná technička

výstavný technik

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept