Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operátor/operátorka raziaceho lisu

Description

Code

7223.21

Description

Operátori raziaceho lisu nastavujú a obsluhujú raziace lisy určené na formovanie kovových obrobkov v požadovanom tvare vyvíjaním tlaku prostredníctvom pohybu výstužných dosiek a lisovnice pripevnenej k lisovaciemu piestu na kov, čím dochádza k vzniku menších kovových častí obrobku, ktoré sú privádzané do lisu.

Alternatívne označenie

operátor raziaceho lisu

operátorka raziaceho lisu

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept