Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

supervízor/supervízorka klampiarsko-pokrývačských prác

Description

Code

3123.1.21

Description

Supervízori klampiarsko-pokrývačských prác monitorujú práce spojené so strešnými krytinami. Prideľujú úlohy a prijímajú rýchle rozhodnutia na vyriešenie problémov.

Alternatívne označenie

supervízor klampiarsko-pokrývačských prác

supervízorka klampiarsko-pokrývačských prác

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept