Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

supervízor/supervízorka maliarskych prác

Description

Code

3123.1.5

Description

Supervízori maliarskych prác plánujú, riadia a kontrolujú prácu tímu maliarov pridelených na určitý projekt alebo miesto. Dohliadajú na prácu maliarov a hodnotia ju.

Alternatívne označenie

supervízor maliarskych prác

supervízorka maliarskych prác

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept