Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

montážnik/montážnička eventových konštrukcií

Description

Code

7215.1

Description

Montážnici eventových konštrukcií montujú a demontujú dočasné sedadlá, javiská a iné konštrukcie pre účinkujúcich predstavení a divákov. Ide o vysoko rizikové povolanie vzhľadom na prácu na lane, prácu vo výškach nad inými pracovníkmi a zdvíhanie ťažkých bremien. Ich práca sa zakladá na pokynoch, plánoch a výpočtoch. Pracujú v interiéroch aj v exteriéroch.

Scope note

Includes people working in event and rental companies. Excludes people performing industrial or construction scaffolding.

Alternatívne označenie

montážnik eventových konštrukcií

montážnička eventových konštrukcií

staviteľ javiskových konštrukcií

staviteľka javiskových konštrukcií

staviteľka pódií na podujatiach

staviteľ pódií na podujatiach

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept