Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

vedecký pracovník/vedecká pracovníčka v religionistike

Description

Code

2636.4

Description

Vedeckí pracovníci v religionistike skúmajú koncepcie týkajúce sa náboženstiev, viery a duchovnosti. Uplatňujú racionalitu pri presadzovaní morálky a etiky štúdiom biblií, náboženstva, disciplíny a Božích zákonov.

Alternatívne označenie

religionista

religionistka

vedecká pracovníčka v religionistike

vedecký pracovník v religionistike

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept