Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

banský špecialista plánovač/banská špecialistka plánovačka

Description

Code

2146.8

Description

Banskí špecialisti plánovači navrhujú budúcu štruktúru baní tak, aby sa plnili ciele v oblasti výroby a rozvoja ťažby nerastných surovín, s ohľadom na geologické vlastnosti a štruktúru nerastného zdroja. Pripravujú plány výroby a rozvoja a monitorujú pokrok ťažby.

Alternatívne označenie

banská špecialistka plánovačka

banský špecialista plánovač

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept