Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

riaditeľ IT/riaditeľka IT

Description

Code

1330.2

Description

Riaditelia IT stanovujú a zavádzajú stratégiu a správu IT. Rozhodujú o potrebných zdrojov na vykonávanie stratégie IT, vykonávajú prognózu vývoja trhu IKT a obchodných potrieb podnikov. Prispievajú k rozvoju strategického plánu organizácie a zabezpečujú, aby infraštruktúra IT podporovala celkové operácie a priority organizácie.

Alternatívne označenie

CIO

manažér IT

manažérka IT

riaditeľ IKT

riaditeľ IT

riaditeľka IKT

riaditeľka IT

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept