Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

koordinátor/koordinátorka vodnej dopravy

Description

Code

4323.20

Description

Koordinátori vodnej dopravy riadia pohyb plavidiel v prístavoch a na vodných tokoch. Zabezpečujú efektívne rozmiestnenie plavidiel lodných spoločností.

Alternatívne označenie

koordinátorka vodnej dopravy

koordinátor vodnej dopravy

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept